Info WESP

 

WESP staat voor WEbapplicatie voor StandaardisatieProducten. Met behulp van deze webapplicatie zijn externe-integratiestandaarden voor elektronische berichten, gegevenselementen en codelijsten te raadplegen. Diverse bijbehorende producten zijn te downloaden, zoals berichtspecificaties, standaardbeschrijvingen, codetabellen, invulinstructies en testbestanden.

 

Direct op de hoogte blijven?

Via het menu-item ‘Laatste wijzigingen’ zijn de mededelingen te vinden over de (recentste) wijzigingen in de content van WESP. Elk nieuw gepubliceerd bericht activeert een RSS-feed. Als u hier gebruik van maakt, wordt u per direct via uw browser of RSS-reader geïnformeerd over de laatste wijziging in een standaard, codelijst of laatste publicatie van een document. De feed voor WESP is: http://ei.vektis.nl/rss/ei_rss.xml.

 

Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de EI-standaarden, gegevenselementen en codelijsten, dan kunt u een e-mail sturen aan helpdesk-EI@vektis.nl.

 

Toelichting bij gebruik

Verklaring labelnamen en koppen in tabellen

Label / veldnaam

Scherm(onderdeel)

Beschrijving

Aandachtsgebied

Identificatie EI-standaard

Het domein of communicatiepartner waarop de EI-standaard van  toepassing is. Bijvoorbeeld Paramedische zorg.

Aard mutatie

Codelijst

Soort mutatie: toevoeging, wijziging of verwijdering van de code.

Beschrijving codering algemeen

EI-standaard (berichtstructuur - codering)

Algemene beschrijving van het gecodeerde niveau van het gegevenselement.

 

Beschrijving codering specifiek

EI-standaard (berichtstructuur - codering)

Specifieke beschrijving van et gecodeerde niveau van het gegevenselement.

 

Beschrijving functie (berichtonafhankelijk)

EI-standaard (berichtstructuur - gegevenselement)

Beschrijving van de functie van het gegevenselement , ongecodeerd en buiten de context van de standaard.

 

Code EI-bericht

Identificatie EI-standaard

Identificatiecode van het EI-bericht. Wordt gevuld in het voorlooprecord om de berichtsoort herkenbaar te maken. Code EI-bericht heeft dus een andere betekenis dan de identificatiecode van een EI-standaard.

Code via

Gegevenselement

Aan het gegevenselement is een bovenliggend ‘moederelement’ verbonden. Hiervan worden de hoofdeigenschappen overgenomen. Bijvoorbeeld Berekend bedrag (BED184-VEKT) is afgeleid van Bedrag (BED015-VEKT). Laatste is niet zichtbaar in WESP.

Code-element

Codelijst

De waarde / code als onderdeel van de codetabel, die ingevuld wordt in het desbetreffende veld.

Codering bovengeschikt

EI-standaard (berichtstructuur - codering)

Aan het gecodeerde gegevenselement is een bovenliggende ‘moedercodering’ verbonden. Hiervan worden de hoofdeigenschappen overgenomen. Bijvoorbeeld Code land verzekerde is afgeleid van COD032, Alpha-2 landcode (ISO 3166).

Condities en constraints

EI-standaard (berichtstructuur - gegevenselement)

Voorwaarden en beperkingen waaronder en specifieke omstandigheden waarin het veld gevuld moet worden.

Datum

Gegevenselement

Datum waarop gegevenselement is toegevoegd of voor het  laatst gemuteerd is.

 

Datum expiratie

Codelijst

Datum waarop de code formeel niet meer in gebruik is.

Datum ingang

Codelijst

Datum waarop de code formeel in gebruik is.

Datum mutatie

Codelijst

Datum waarop de code is gewijzigd en gepubliceerd.

Eindpositie

EI-standaard (berichtstructuur)

De eindpositie van het veld in het bericht. In combinatie met de lengte is de beginpositie te berekenen, die aansluit aan de eindpositie van het direct daaraan voorafgaande veld .

Expiratiedatum codetabel

Codelijst

Datum waarop de codetabel formeel niet meer in gebruik is.

Gecodeerd element / betekenis

Codelijst

Naam die hoort bij het code-element.

 

Houder / functioneel beheer

Codelijst

Instantie die formeel de codetabel functioneel / inhoudelijk in beheer heeft.

ID codelijst

Codelijst

Identificatie van de codetabel.

 

ID gegeven

Gegevenselement

Identificatie van het gegevenselement. De organisatiecode maakt hier altijd deel van uit: bijvoorbeeld COD002-VEKT.

Id-code of Standaardcode

Identificatie EI-standaard

Identificatiecode van de EI-standaard . Deze bestaat uit een code van het domein (bijvoorbeeld HA voor Huisartszorg), een code voor het soort standaard (3 staat voor flat-file-bericht met vaste-lengterecords) en code die een heen- en retourbericht onderscheidt (zoals HA304 en HA305) of berichtsoorten binnen hetzelfde domein (zoals AW33, AW35 en AW39).

Ingangsdatum

Identificatie EI-standaard

Datum waarop de standaard formeel in productie is .

Key

EI-standaard (berichtstructuur)

Heeft gegeven in het bericht een sleutelfunctie? Technisch (T) of logisch (L).

Naam codering bovengeschikt

EI-standaard (berichtstructuur - codering)

Zie bij Codering bovengeschikt.

Object

EI-standaard (berichtstructuur)

Soort van object (entiteit) waaraan het gegevenselement aan gerelateerd is in de standaard. Bijvoorbeeld Verzekerde (VERZ) of Prestatie (PRES).

Organisatiecode / -naam

EI-standaard (berichtstructuur - codering)

De code en naam van de feitelijke functioneel beheerder of houder van of primaire bron voor het gegevenselement en de hoofdeigenschappen ervan.

 

Patroon

EI-standaard (berichtstructuur)

Patroon (masker) geeft in specifieke gevallen het format van het veld aan, bijvoorbeeld EEJJMMDD .

Publicatiedatum

Identificatie EI-standaard

Datum waarop de meest recente uitgave van de berichtspecificatie op WESP is gepubliceerd. Een publicatiedatum van een uitgave kan na de versiedatum van de berichtspecificatie zelf liggen. De berichtspecificatie is de technische beschrijving van de standaard.

Record

EI-standaard (berichtstructuur)

Recordnummer en de naam van het recordtype. Bijvoorbeeld 02 Verzekerdenrecord en 04 Prestatierecord.

Reden mutatie

Codelijst

Achtergrond of reden van de wijziging .

Sleutel

EI-standaard (berichtstructuur - gegevenselement)

Zie bij Key.

Status

Identificatie EI-standaard

Status van de standaard: geen,  in concept of definitief .

Status

Gegevenselement

Aanbevelingsstatus voor de gekozen codering van het gegevenselement (gebruikt bij de ontwikkeling van een EI-standaard).

Technisch beheer

Codelijst

Instantie die de codetabel technisch in beheer heeft.

Toelichting codering algemeen

EI-standaard (berichtstructuur - codering)

Algemene toelichting bij het gecodeerde niveau van het gegevenselement.

Toelichting functie (berichtonafhankelijk)

EI-standaard (berichtstructuur - gegevenselement)

Toelichting bij de functie van het gegevenselement , ongecodeerd en buiten de context van de standaard.

 

Type

Gegevenselement

Type van het gecodeerde gegevenselement is alfanumeriek (AN) of numeriek (N) .

Type

Identificatie EI-standaard

Het type functie van het EI-bericht die de EI-standaard ondersteunt. Bijvoorbeeld Declaratie of Meldingsgegevens.

Verplichting

EI-standaard (berichtstructuur)

Aard van verplichting van vulling van het veld: verplicht (mandatory (M)), verplicht onder bepaalde voorwaarde(n) (conditioneel (C)) of optioneel (O) .

Versie

Identificatie EI-standaard

Versie van de EI-standaard. Bestaat uit 2 componenten: versienummer en subversienummer.

Versiedatum

Identificatie EI-standaard

Datum waarop de versie van de standaard formeel is vastgesteld .

Volgnummer

EI-standaard (berichtstructuur)

Volgnummer van het gegevenselement in het recordtype in de EI-standaard (ook wel rubrieknummer genoemd). De eerste 2 posities bevat het recordnummer (zie aldaar).

Voorbeeld van vulling

EI-standaard (berichtstructuur - gegevenselement)

Voorbeeld van mogelijke waarden die gevuld kunnen worden in het veld.


 Schermprints met verklaring labelnamen en tabelkoppen

uitleg 1

uitleg 2

uitleg 3