Identificatie codelijst
Id codelijst COD321-VEK1 Naam codelijst CODE SOORT INDICATIE PARAMEDISCHE HULP
Status SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING Beschrijving codering Code die aangeeft van welke soort indicatie paramedische hulp sprake is, n.a.v. de Regeling Paramedische Hulp.
Datum update 07-12-2016 Reden update
Aantal waarden 11 Expiratiedatum codetabel
Houder/functioneel beheer ZN Technisch beheer VEKT
Download
Inhoud codelijst
Code-elementGecodeerd element/BetekenisOmschrijvingToelichting 1Toelichting 2Aard mutatieReden mutatieDatum mutatieDatum ingangDatum expiratie
001Aandoening lijst met aandoeningen voor langdurige en intermitterende fysiotherapie, oefentherapie c/m (de 'lijst')De 'lijst' is vastgesteld door het ministerie van VWS.Soms ook relevant voor huidtherapeuten. GEWIJZIGDCorrectie28-11-201601-01-1997 
002Tweede of vervolgaandoening die voor komt op de 'lijst'   VERWIJDERDCode weinig gebruikt.28-11-201601-01-199701-01-2017
003Eerste indicatie fysiotherapie, met uitzondering bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, van aandoening die niet voorkomt op de lijstVoor zover vergoed vanuit de basisverzekering. Betreft nieuwe indicatie/episode.Soms ook relevant voor huidtherapeuten. GEWIJZIGDCorrectie16-01-201201-01-1997 
004Eerste indicatie kinderfysiotherapie van aandoening die niet voor komt op de 'lijst'Betreft nieuwe indicatie/episode.    11-06-199701-01-1997 
0051e vervolgindicatie kinderfysiotherapie van een aandoening die niet voor komt op de 'lijst'     11-06-199701-01-1997 
006Eerste indicatie oefentherapie c/m van aandoening die niet voor komt op de 'lijst'Betreft nieuwe indicatie/episode.    11-06-199701-01-1997 
0071e vervolgindicatie oefentherapie c/m van een aandoening die niet voor komt op de 'lijst'     11-06-199701-01-1997 
008Eerste n behandelingen van een nieuwe chronische indicatie fysiotherapie/oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouderBetreft aandoening die voorkomt op de lijst, voor rekening cliënt/AV.a.Gestarte behandelingen vóór 01-01-2011: N=9 wanneer de negende behandeling plaatsvindt vóór 01-01-2011. N=12 wanneer de negende behandeling plaatsvindt na 31-12-2010.b. Gestarte behandelingen na 31-12-2010: N=12 wanneer de twaalfde behandeling plaatsvindt vóór 01-01-2012. N=20 wanneer de twaalfde behandeling plaatsvindt na 31-12-2011. Ook relevant voor huidtherapeuten. c. Gestarte behandelingen na 31-12-2011: N=20.GEWIJZIGDWetgeving per 01-01-2012.06-01-201201-01-1997 
009Behandelingen vallend onder de regeling paramedische hulp die niet vergoed worden uit de basisverzekeringDeze code bv. gebruiken als zorgverzekeraar en paramedicus afspreken dat de behandeling ten laste komt van de aanvullende verzekering. Uitgezonderd zijn behandelingen die onder code 008 vallen.Soms ook relevant voor huidtherapeuten. GEWIJZIGDBekkenfysiotherapie14-03-201101-01-1997 
010Eerste n behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie voor verzekerden van 18 jaar en ouder.Eerste behandeling vanaf 01-01-2011: n=9.  GEWIJZIGDWetgeving per 01-01-2012.06-01-201201-01-1997 
011Eerste n behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in fase 2 Fontaine (Claudicatio intermittens).Eerste behandeling vanaf 01-01-2017: n=37.Voor verzekerden van 18 jaar of ouder, maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden. TOEGEVOEGDWetgeving per 01-01-2017.28-11-201601-01-2017