Instructie

Vektis stelt aan zorgverleners, servicebureaus, softwareleveranciers en zorgverzekeraars het testportaal PORTES beschikbaar. PORTES is een acroniem voor PORtaal voor Testbestanden Externe-integratieStandaarden.

PORTES is geschikt voor:

PORTES is niet geschikt voor:

Bij het aanbieden van testbestanden kan aangegeven worden tot welk controleniveau er getest moet worden. Indien er voor een hoger niveau wordt gekozen dan bij een EI-standaard mogelijk is, wordt het bestand gecontroleerd tot het hoogst mogelijke niveau. Na het invoeren van een bestand krijgt u hier een melding van op het scherm.
PORTES herkent zelf aan de hand van welke EI-standaard een bestand gecontroleerd dient te worden. Indien een bestand niet herkend wordt krijgt u hiervan een melding op het invoerscherm.

Controleniveaus

De onderstaande tabel toont de controles per controleniveau.

Controle niveau

Globale omschrijving

Foutmelding

1

Bestand fysiek


Bestand niet gevonden
Bestand onleesbaar
Berichtspecificatie bestaat niet
Foutief bestandsformaat

2

Bestand regels


Recordtype onjuiste gegevenstype
Recordtype behoort niet tot de EI-standaard
Dit recordtype ontbreekt op deze regel (volgorde fout)
Identificatie detailrecord is niet oplopend
Onjuiste lengte record
Voorlooprecord staat op de verkeerde plaats
Voorlooprecord ontbreekt
Voorlooprecord komt meerdere keren voor
Sluitrecord ontbreekt
Sluitrecord komt meerdere keren voor
Commentaarrecord heeft geen bijbehorend detailrecord met dezelfde identificatie detailrecord
Record dat maar 0 of 1 keer mag voorkomen 2 keer of meer aanwezig

3

Regel opbouw (formaat)


Numerieke rubriek is alfanumeriek
Rubrieken van juiste formaat (indien datum gespecificeerd)
Mandatory rubriek niet gevuld
Waarden telvelden sluitrecord correct (uitgezonderd totaaltelling)

4

Regel inhoud (codetabellen)


Rubriek klopt met codetabel
Rubriek klopt met ingevulde reguliere expressie

5

Relaties tussen rubrieken


Specifieke foutmelding (vele omschrijvingen mogelijk)

Voor controles op gegevensniveau wordt per gegeven van een standaard bepaald of een controle zinvol en (volledig) mogelijk is.

Fouten in een testbestand worden via bovenstaande foutmeldingen in een testrapportage weergegeven. Deze testrapportage is op het scherm terug te lezen door na invoeren van een bestand te kiezen voor de optie Kijken of resultaat beschikbaar is. Tevens wordt er een email gestuurd naar het door de gebruiker opgegeven emailadres met als bijlage de testrapportage in Excel.

Controleniveau 4 wordt getest per rubriek met behulp van een vastgestelde codelijst die bij de EI-standaard hoort of met behulp van reguliere expressies. Voor meer informatie over reguliere expressies verwijzen wij naar het internet. De gebruikte reguliere expressies binnen PORTES worden op de startpagina van PORTES gepubliceerd.

Op controleniveau 5 worden op de relaties tussen rubrieken getest. Deze verbandcontroles kunnen worden uitgevoerd tussen rubrieken binnen hetzelfde record of tussen rubrieken in verschillende records. Deze verbandcontroles worden per EI-standaard vastgelegd in controleregels. Een overzicht van alle controleregels per EI-standaard is te vinden op de startpagina van PORTES.

Als een fout op een bepaald controleniveau wordt geconstateerd, dan stopt de controle op dat niveau en worden de controles op hogere niveaus niet meer uitgevoerd. Wel worden alle controles op het betreffende controleniveau afgerond.

Voor retourberichten geldt dat PORTES alleen de rubrieken controleert die geen kopie zijn van het heenbericht. Op deze wijze wordt voorkomen dat PORTES een foutmelding geeft voor de fout die aanleiding gaf tot het maken van het retourbericht.

Uitleg gebruik PORTES

Voordat u gebruik kunt maken van PORTES dient u zich te registreren. Dit kunt u doen door op de startpagina te kiezen voor Login (rechts bovenaan de pagina) of Direct bestand testen. U komt nu op de inlogpagina en kunt u kiezen voor Nieuwe gebruiker.

Na de registratie kunt u testbestanden aanbieden. Dit gaat als volgt te werk:

  1. Selecteer tot welk niveau PORTES het aangeboden bestand moet controleren
  2. Selecteer het bestand dat u wilt aanbieden door middel van de browse-functie
  3. Klik op Verzenden
  4. Afdrukken