Vektis B.V. - Tower
Vektis

TOWER Versie 2.1
Testtool die online via een Webapplicatie EI-berichten genereert

    Home
    Start Tower  
 
  


Algemene informatie

Met TOWER kunt u EI-testbestanden genereren ten opzichte van een desbetreffende berichtspecificatie van Vektis. Dit betreft zowel 'heenberichten' als 'retourinformatie'.

Gebruikers dienen zich via een gebruikersnaam en wachtwoord bekend te maken alvorens zij van TOWER gebruik kunnen maken. Zie voor nadere informatie bij 'Privacy en bedrijfsgevoelige gegevens'.

Voor meer informatie over het gebruik van TOWER raadpleeg de instructie.

Voor een aantal standaarden kan er een testbestand worden aangemaakt:
AP304/AP305, EP301/EP302, FZ301/FZ302, GZ311/GZ312,
HA304/HA305, KZ301/KZ302, LH307/LH308, MZ301/MZ302, PM304/PM305, VE303/VE304, VK301/VK302 en ZH308/ZH309.

Debiteurrecord

Per 29 januari 2014 heeft Vektis het debiteurrecord in verband met invoering IBAN-rekeningnummer uit de bestaande EI declaratiestandaarden verwijderd. Hierdoor is het niet meer mogelijk om in TOWER EI-testbestanden met een debiteurrecord te genereren of aan te passen. Dit betreft zowel 'heenberichten' als 'retourinformatie'. De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd. Voor meer informatie over het debiteurrecord zie SB311v2.0.


Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben in relatie met TOWER, dan wordt u verzocht hierover een email op te sturen naar standaardisatie@vektis.nl voorzien van uw telefoonnummer.

N.B. Ondanks dat TOWER is getoetst in een pilot als beta-versie kan het mogelijk zijn dat er bij gebruik bugs optreden. Wij verzoeken u vriendelijk indien u tegen een bug aanloopt, dit per omgaande via standaardisatie@vektis.nl te melden.

Privacy en bedrijfsgegevens

Vektis bewaart gegevens van personen en organisaties die gebruikmaken van TOWER. Het betreft enerzijds de naam-, adres- en andere gegevens die vastgelegd zijn bij de registratie als gebruiker van TOWER (registratiegegevens). Anderzijds betreft het enige informatie over wanneer er gebruikt is, van welk IP-adres.

Aanbevolen wordt de gehele tekst m.b.t dit onderwerp te lezen: privacy en bedrijfsgevoelige gegevens